Skørpingevej 58, 4673 Rødvig Stevns

Håndværkertilbud - delvis udbrændt erhvervsejendom - Grundareal 9.076 m2

Ejendommen har i en lang årrække været anvendt til fabrikation af vejsalt samt produkter indenfor
levnedsmiddelindustrien herunder kulør og flydende røg.

Der er tale om en rødstensejendom med tegltag som består af 2 sammenbyggede bygninger. Stueetagen
er primært indrettet med produktionsafsnit samt vareudlevering. Kælderen er indrettet med flere lagerlokaler, og
1. salen er stort set uindrettet. Der er etableret vareelevator med 3 stop, som dækker fra kælder til 1. salen, og
der er indvendig trappe, som forbinder de tre etager.

Belægningen foran erhvervsbygningerne er udført i kørefaste betonsten til tung trafik.

Der er på ejendommen registreret et enfamilieshus på 260 etagemeter. Ejendommen er i meget dårlig stand og
er ikke beboelig.

Inden branden udgjorde det samlede erhvervsareal 2.336 etagemeter inkl. 470 m2 udnyttet tagetage, men ca. to
trediedel af ejendommen er udbrændt og står som en brandtomt, som køber forpligter sig til at fjerne.

Ejendommen er beliggende i landzone, og en ny anvendelse kræver landzone tilladelse, men ejendommen er
anvendelig for mange brancher indenfor håndværk.

Den ubeskadigede del af ejendommen er ikke opmålt efter branden. Etagearealet er derfor anslået.

Et håndværkertilbud er den rigtige beskrivelse af denne ejendom.

Senest solgte

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.